• Subcribe to Our RSS Feed

חוסר שינה בבני נוער וזמן תחילת הלימודים

מחקרים מצביעים על כך שדחיית זמן תחילת הלימודים בבית הספר והגדלת מספר שעות השינה מועיל לבני נוער.

עבור רוב הילדים ובני הנוער בארץ ובעולם, לימודים בבית הספר משמעם שיש להתעורר בשעת בוקר מוקדמת למדי – כדי להתארגן, להתלבש, להכין את התיק (למי שלא עשה זאת בלילה לפני) וללכת או לנסוע לבית הספר כדי להגיע בזמן. עבור ילדים קטנים לרוב אין מדובר בבעיה מסובכת אולם, דווקא בני נוער עלולים להיתקל בבעיה.

הרגלי השינה אצל בני נוער

מתברר שבני נוער נאלצים להתמודד עם קשיים משמעותיים, לעתים קרובות, כדי לקום בשעת בוקר מוקדמת. מבחינה מדעית, הצרכים בגיל ההתבגרות משתנים ובהם גם השעון הביולוגי. המשמעות היא שהם נרדמים בשעות מאוחרות יותר – בשעות 23:00- 24:00 – וזקוקים לשינה עד שעות הבוקר המאוחרות כדי להשלים 8 עד 10 שעות שינה.

למרות מידע זה, שעות תחילת הלימודים בבתי ספר תיכוניים במרבית מדינו העולם מתחילים לכל המאוחר 07:00 ואפילו לפני כן.

ההשפעות השליליות של חוסר שינה

קיימות עדויות ומסמכים רבים המתארים את ההשפעה של חוסר שינה בבני נוער. ידוע שצעירים שאינם ישנים מספיק נמצאים בקבוצת סיכון לפתח דיכאון, לסבול מעודף משקל ולעסוק בתחביבים מסוכנים כמו שתייה מופרזת ושימוש בסמים. כמוכן שיש לכך גם השפעה על ההתנהגות והתפקוד בבית הספר.

סקירות ספרות

קיימות 2 סקירות ספרות נפרדות המתעדות תלמידי חטיבת ביניים ותלמידי תיכון שהחלו את הלימודים בשעה מאוחרת בבוקר ובשתיהן התלמידים היו שמחים ובריאים יותר. סקירת ראשונה (1)  ניתחה נתונים של 6 מחקרים שונים ומצאה שבבתי ספר עם שעת תחילת לימודים מאוחרת, נטו יותר תלמידים להגיע בזמן ללימודים, לחוות פחות תסמיני דיכאון, צרכו פחות משקאות שהכילו קפאין, ונרדמו פחות במהלך שיעורים.

סקירת ספרת שנייה (2) ניתחה 39 מחקרים שונים. הממצאים הצביעו על כך שעיכוב זמני של תחילת שעת הלימודים סייע לצעירים לישון יותר שעות בלילה. בנוסף ההשתתפות והציונים עלו ושיעור תאונות הדרכים של התלמידים פחת.

חשוב לציין כי האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ממליצה לדחות את תחילת שעת הלימודים בחטיבות הביניים והתיכונים לשעה 08:30 לכל הפחות.

מה אתם יכולים לעשות?

השורה התחתונה היא שבשלב שילדיכם מגיעים לתקופת ההתבגרות, באופן טבעי הם מצליחים להירדם בשעות מאוחרות יותר ולכן גם מתעוררים בשעות מאוחרות יותר. עליכם ההורים להבין שהפצת הידע ודחיפת הנושא בקרב גורמי חינוך בעלי השפעה, יכולה להביא לכך שתחילת יום הלימודים בבית הספר יהיה בשעה מאוחרת יותר.

תחילת לימודים בשעה מאוחרת יותר, משמעה שילדיכם ישנו יותר שעות בלילה ויהיו בריאים ומאושרים יותר.

לקריאה נוספת: אינסומניה – מידע על הפרעות שינה

 

ביבליוגרפיה

1. Minges KE1, Redeker NS2. Delayed school start times and adolescent sleep: A systematic review of the experimental evidence. 2016 Aug;28:86-95. doi: 10.1016/j.smrv.2015.06.002. Epub 2015 Jun 29.

2. Anne G. Wheaton, PhD,corresponding author Daniel P. Chapman, PhD, and Janet B. Croft, PhD. School Start Times, Sleep, Behavioral, Health, and Academic Outcomes: a Review of the Literature. PMC 2017 May 1.